Konkurs dla miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców

Twoje miasto zapewnie wyposażone jest w podstawowy system monitoringu – czy zastanawiasz się nad jego modernizacją? Konkurs „Bezpieczny zaułek” pozwala miastom coraz bardziej zbliżyć się do koncepcji „smart city”. Jeśli chcesz kompleksowo podejść do kwestii bezpieczeństwa w mieście i opierać decyzje inwestycyjne miasta na podstawie wiarygodnych danych o ruchu, jakości powietrza czy hałasie na danym obszarze – zgłoś swoje miasto do konkursu!

Co może zyskać Twoje miasto?

Nagrodą w konkursie jest inteligentne, dostosowane do potrzeb Twojego miasta inteligentne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa (w tym dozoru wizyjnego) o maksymalnej wartości 23 000 złotych. W zależności od potrzeb danej lokalizacji, pakiet może zawierać kombinację następujących rozwiązań:

  • maksymalnie 2 stałe lub obrotowe kamery IP AXIS
  • maksymalnie 2 oprogramowania do analizy obrazu w kamerze AXIS
  • maksymalnie 2 głośniki sieciowe AXIS
  • maksymalnie 2 akcesoria dodatkowe (mikrofony, sensory)

Nagrodzimy jeden projekt wybrany na podstawie decyzji jury złożonego z ekspertów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu miejskiego.

Jakie projekty można zgłaszać?

Zebraliśmy 9 przykładowych sytuacji, które mogą posłużyć jako inspiracja przy zgłaszaniu projektów konkursowych. Jeśli Twoje zapytanie nie mieści się w żadnej z zaproponowanych kategorii – skontaktuj się z nami, wspólnie je omówimy.

01 Bezpieczeństwo: Miejsca narażone na działanie czynników zewnętrznych

Bezpieczeństwo: Miejsca narażone na działanie czynników zewnętrznych

Dowiedz się więcej >
02 Bezpieczeństwo: Przestrzeń publiczna

Bezpieczeństwo: Przestrzeń publiczna

Dowiedz się więcej >
03 Bezpieczeństwo: Niespokojne ulice

Bezpieczeństwo: Niespokojne ulice

Dowiedz się więcej >
04 Mobilność: Monitorowanie ruchu drogowego

Mobilność: Monitorowanie ruchu drogowego

Dowiedz się więcej >
05 Mobilność: Kontrola parkingowa

Mobilność: Kontrola parkingowa

Dowiedz się więcej >
06 Mobilność: Miejsca ze wzbronionym wstępem

Mobilność: Miejsca ze wzbronionym wstępem

Dowiedz się więcej >
07 Środowisko: Jakość powietrza

Środowisko: Jakość powietrza

Dowiedz się więcej >
08 Środowisko: Zagrożenie powodzią

Środowisko: Zagrożenie powodzią

Dowiedz się więcej >
09 Środowisko: Pomiar hałasu

Środowisko: Pomiar hałasu

Dowiedz się więcej >