Środowisko: ryzykowny ciek wodny

Czy w Twojej gminie istnieje ciek wodny grożący powodzią? Wczesne ostrzeganie przed podnoszeniem się poziomu wody ma kluczowe znaczenie, by zapobiec szkodom powodziowym. Inteligentna kamera może zająć się monitorowaniem poziomu wody i natężenia jej przepływu.

Zdjęcie służy jedynie jako przykład jednego z możliwych rozwiązań i nie jest związane z rzeczywistymi potrzebami przedstawionego miejsca. Warunkiem instalacji jest zapewnienie łączności danych i zasilania w miejscu instalacji.

Korzyści płynące z wprowadzenia inteligentnych rozwiązań

  • Monitorowanie poziomu i przepływu wody
  • Ostrzeżenie o rosnącym poziomie wody

Przykłady odpowiednich produktów

Dla inspiracji

Drogi wodne wokół francuskiego miasta Tulon są stale monitorowane przez kamery od 2017 roku. W okolicy istnieje ryzyko zalania, a system inteligentnych kamer może skutecznie wykryć moment, w którym poziom wody zacznie się podnosić. Ponadto system gromadzi ważne dane, dzięki czemu pozwala lepiej przewidywać ryzyko powodzi.