Napisali o nas

Zwiększ bezpieczeństwo w Twojej okolicy w ramach konkursu ,,Bezpieczny zaułek”

16. 01. 2023, portalsamorządowy.pl

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek” jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko- wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. W ramach projektu gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru.

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek”

16. 01. 2023, miasta.pl

Konkurs jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko-wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. Gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru, a nagrodą będzie inteligentne rozwiązanie.

Zwiększ bezpieczeństwo w Twojej okolicy

18. 01. 2023, alarmy.org

W ramach projektu gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru. Nagrodą w konkursie jest inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane indywidualnie do potrzeb wybranego miejsca i jego mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 kwietnia br. Patronat nad konkursem objął m.in. Związek Miast Polskich, a jego organizatorem jest firma Axis Communications.

Rosną statystyki wykrywalności przestępstw

24. 02. 2023, aspolska.pl

Bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenie mienia – to siedem przestępstw przedstawionych w policyjnych statystykach. Stosunek wykrytych do stwierdzonych przestępstw stale rośnie, m.in. dzięki zastosowaniu monitoringu wizyjnego.

Wygraj inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa dla miasta

23. 02. 2023, wartowiedziec.pl

Każde miasto jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, mobilności i środowiska. W niektórych miastach konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań monitoringu w miejscach wymagających lepszego dozoru, w innych potrzebna jest cyfrowa modernizacja przestarzałych technologii lub wypracowanie inteligentnego rozwiązania, które znacznie podniesie komfort mieszkańców.

Rosną statystyki wykrywalności przestępstw

24. 02. 2023, portalsamorzadowy.pl

Raporty o poczuciu bezpieczeństwa wśród Polaków są optymistyczne – według komunikatu CBOS w 2022 roku w Polsce bezpiecznie czuło się ponad 83 proc.  odpowiadających. Poprawę poziomu bezpieczeństwa widać również w oficjalnych statystykach.

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek”

01. 03. 2023, twoje-miasto.pl

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek” jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko- wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. W ramach projektu gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru. Nagrodą w konkursie jest inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane indywidualnie do potrzeb wybranego miejsca i jego mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 kwietnia br. Patronat nad konkursem objął m.in. Związek Miast Polskich, a jego organizatorem jest firma Axis Communications.

Zwiększ bezpieczeństwo w Twojej okolicy w ramach konkursu „Bezpieczny zaułek”

09. 03. 2023, smartcity-expert.eu

Konkurs jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko-wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. Gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru, a nagrodą będzie inteligentne rozwiązanie.

Każda kamera to jedno bezpieczne miejsce więcej

07. 04. 2023, isbtech.pl

O trendach na rynku monitoringu wizyjnego oraz ważnych zmianach w sektorze bezpieczeństwa rozmawiamy z Konradem Badowskim, Business Relationships Manager, odpowiedzianym za region Polski, Ukrainy oraz krajów bałtyckich w Axis Communications.

Bezpieczny zaułek – ulica Rzeczna

16. 04. 2023, bomega.pl

Konkurs jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko-wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. Gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru, a nagrodą będzie inteligentne rozwiązanie.

Mielec: Bezpieczny zaułek

25. 04. 2023, leliwa.pl

Gmina Miejska Mielec bierze udział w konkursie „Bezpieczny zaułek”,  w którym można uzyskać inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa dla miasta o maksymalnej wartości 23 000 złotych. Projekt zakłada demontaż przestarzałej kamery obrotowej na ulicy Rzecznej, która jest zamontowana na kładce dla pieszych nad rzeką Wisłoką w Mielcu.


Projekt bezpiecznego boiska w Pabianicach zwycięzcą konkursu ,,Bezpieczny zaułek”

27. 04. 2023, miasta.pl

Do konkursu przesłano 37 lokalizacji wymagających poprawy w kwestii bezpieczeństwa z 24 miast z całej Polski. Zwycięski projekt pozwoli rozwiązać problem aktów wandalizmu i zaśmiecania boiska w Pabianicach.

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek”

16. 01. 2023, portalkomunalny.pl

Zaproszenie do konkursu „Bezpieczny zaułek” otrzymały gminy miejskie i miejsko-wiejskie, łącznie aż 96 jednostek terytorialnych. Gminy mogły zgłosić miejsca wymagające lepszej ochrony, charakteryzujące się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub wysokim wskaźnikiem antyspołecznych zachowań.

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek” – wywiad

06. 05. 2023, Radio Złote Przeboje Łódź

Wywiad z Konradem Badowskim, ekspertem Axis i jurorem konkursu „Bezpieczny zaułek”, dla radia Złote Przeboje i programu Tydzień w Łodzi.