Organizator konkursu

Axis oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Jako światowy lider rynku sieciowych systemów wizyjnych, Axis wyznacza kierunki rozwoju branży przez nieustanne wprowadzanie nowatorskich produktów sieciowych opartych na otwartych platformach oraz zapewnia klientom wartościowe rozwiązania za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.axis.com/pl-pl

Partnerzy projektu

Związek Miast Polskich od 1991 roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 350 miast, w których mieszka ponad 78% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP jako Stowarzyszenie powstało w 2009 roku. Rada wspiera rozwój Straży Miejskich i Gminnych. Jest partnerem do rozmów na poziomie rządowym, ministerialnym oraz z innymi podmiotami. Działania rady koncentrują się wokół podnoszenia kwalifikacji zawodowych komendantów, strażników i pracowników straży miejskich oraz gminnych. KRKMiG jest organizatorem konferencji i zjazdów szkoleniowych.

Partnerzy medialni

Portal poruszający tematy istotne dla samorządów, związane z inwestycjami, gospodarką komunalną, finansami, kwestiami prawnymi, edukacją, ochroną środowiska, społeczeństwem informacyjnym oraz rozwiązaniami smart city. Relacjonuje istotne wydarzenia dla rozwoju samorządności terytorialnej.

Portal Komunalny nieprzerwanie od 2015 r. dostarcza czytelnikom najnowszych informacji, komentarzy i relacji wideo w tematyce ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i innych kwestii ważnych dla samorządu terytorialnego.