Wygraj inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa dla Twojego miasta!

Każde miasto jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, mobilności i środowiska. W niektórych miastach konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań monitoringu w miejscach wymagających lepszego dozoru, w innych potrzebna jest cyfrowa modernizacja przestarzałych technologii lub wypracowanie inteligentnego rozwiązania, które znacznie podniesie komfort mieszkańców. Przeszkodą mogą być jednak finanse, trudność w wyborze lokalizacji lub wątpliwości co do realnych korzyści wynikających z wdrożenia monitoringu.

Jeśli zmagasz się z podobnymi dylematami, weź udział w konkursie „Bezpieczny zaułek” i zyskaj inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa dla Twojego miasta!

Co może zyskać Twoje miasto?

Nagrodą w konkursie jest dostosowane do potrzeb Twojego miasta inteligentne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa (w tym dozoru wizyjnego) o maksymalnej wartości 23 000 złotych.

W zależności od potrzeb danej lokalizacji, pakiet może zawierać kombinację następujących rozwiązań:

 • maksymalnie 2 stałe lub obrotowe kamery IP AXIS
 • maksymalnie 2 oprogramowania do analizy obrazu w kamerze AXIS
 • maksymalnie 2 głośniki sieciowe AXIS
 • maksymalnie 2 akcesoria dodatkowe (mikrofony, sensory)


Nagrodzimy jeden projekt wybrany na podstawie decyzji jury złożonego z ekspertów z zakresu bezpieczeństwa miejskiego, smart city i przedstawicieli organizacji samorządu terytorialnego.

Zasady konkursu

 • W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu, jeżeli zamieszkuje w nich powyżej 50 000 mieszkańców lub jednostka pomocnicza (np. dzielnica) w mieście zamieszkanym przez powyżej 250 000 mieszkańców.
 • Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 14 kwietnia 2023 r. w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez organ statutowy Zgłaszającego.
 • W konkursie można zgłosić miejsca wymagające lepszej ochrony – charakteryzujące się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub wysokim poziomem antyspołecznych zachowań.
 • Każda gmina może zgłosić nieograniczoną liczbę miejsc.
 • Do konkursu zostaną dopuszczone tylko zgłoszenia zawierające wszystkie elementy wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, jury wybierze jeden zwycięski projekt.
 • Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu 26 kwietnia 2023 r.
 • Nagrodą w konkursie jest opracowanie rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa dla zwycięskiego Miejsca, jego realizacja oraz koszty towarzyszące – łącznie do maksymalnej wysokości 23 000 zł.

Jury

Wszystkie zgłoszone Miejsca będą oceniane przez 3-osobowe jury. Jury zbada zasadność podjęcia działań na rzecz podwyższenia bezpieczeństwa w zgłoszonym Miejscu, oceni możliwość opracowania rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa, jego realizacji oraz oszacuje koszt.

Konrad

Konrad
Badowski

Business Relationships Manager
Poland, Ukraine and Baltics

– Axis Communications –

Artur

Artur
Hołubiczko

Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP

– Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich –

Mirosław

Mirosław
Bartulewicz

Sekretarz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich

– Komendant Straży Miejskiej w Toruniu –

Organizator konkursu

Axis oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Jako światowy lider rynku sieciowych systemów wizyjnych, Axis wyznacza kierunki rozwoju branży przez nieustanne wprowadzanie nowatorskich produktów sieciowych opartych na otwartych platformach oraz zapewnia klientom wartościowe rozwiązania za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis prowadzi długofalową współpracę z partnerami, dostarczając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone zarówno na istniejące, jak i nowe rynki. Axis zatrudnia około 3143 dedykowanych pracowników w ponad 50 krajach, wspieranych przez sieć ponad 90 000 partnerów. Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.axis.com oraz na profilu https://www.facebook.com/AxisCommunicationsPoland

Filozofią firmy Axis jest bycie prawdziwym partnerem dla swoich klientów. Analizy i konsultacje są prowadzone indywidualnie, dostosowywane do każdej lokalizacji lub problemu, niezależnie od tego, czy dotyczy on bezpieczeństwa, czy projektów smart city. Jeśli zastanawiasz się nad wykonalnością swojego projektu, chcesz skonsultować jakikolwiek problem dotyczący bezpieczeństwa w miejscowości lub jesteś osobą prywatną i chcesz zabezpieczyć np. swoją firmę, nie wahaj i skontaktuj się z nami. Konrad Badowski, udzieli Ci bezpłatnej konsultacji.

konrad.badowski@axis.com