Środowisko: monitorowanie jakości powietrza

Jakość powietrza jest często zaniedbywanym wskaźnikiem. System kamer dozorowych, wyposażony w czujnik monitorujący unoszący się pył, na bieżąco zbiera dane na temat jakości powietrza w mieście. Dzięki nim, możliwa jest identyfikacja głównych zagrożeń dla czystości powietrza w danym miejscu.

Zdjęcie służy jedynie jako przykład jednego z możliwych rozwiązań i nie jest związane z rzeczywistymi potrzebami przedstawionego miejsca. Warunkiem instalacji jest zapewnienie łączności danych i zasilania w miejscu instalacji.

Korzyści płynące z wprowadzenia inteligentnych rozwiązań

  • Monitorowanie jakości powietrza
  • Łączenie danych z czujnika z analizą wizualną z kamery

Przykłady odpowiednich produktów