Zádveřice-Raková: Podchod pod komunikací

Województwo / Gmina

? / Zádveřice-Raková

Problematyczne miejsce

Podchod pod komunikací

Kategoria

Problematická ulice

Opis Miejsca

Jedná se o podchod pod komunikací I. třídy a jeho blízké okolí, kde se ve večerních hodinách zdržuje mládež, která si krátí chvíle malováním a sprejováním po zdech a stěnách v podchodu, pohazuje odpadky po okolí. Vzniká zde velmi nehezké místo, kterým denně prochází množství lidí.

Popište ohrožení:
Lidé se bojí tímto místem procházet, když se zde zdržují problémové osoby. Dochází k ničení obecního majetku.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Situace se dotýká všech občanů, kteří tímto místem prochází k autobusovým zastávkám nebo využívají podchod k překonání pozemní komunikace při cestě do svých domovů. Odhadem cca 150 lidí denně.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané projevují zájem, komunikace formou osobních diskuzí a veřejných zasedáních zastupitelstva obce.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE