Veřejná parkoviště, Svatý Jan pod Skalou

Województwo / Gmina

? / Svatý Jan pod Skalou

Problematyczne miejsce

veřejná parkoviště

Kategoria

Nekontrolovaný vjezd

Opis Miejsca

Svatý Jan pod Skalou je starodávné poutní místo, kterému dominuje klášter s kostelem a impozantní Skála s kouzelnou vyhlídkou do údolí. Díky svým kulturním zajímavostem i přírodním krásám a silnému geniu loci toto místo přitahuje turisty, většinou nárazové jednodenní výletníky, kteří bohužel většinou přijíždějí auty, a to v počtu kolem sta tisíc za rok.

Sevřené údolí nabízí jen velice omezené možnosti parkování. Jako parkoviště jsou vyčleněny celkem čtyři obecní pozemky a na každém z nich je umístěn parkovací automat. Typický víkend v sezóně, která začíná počátkem jara a končí v říjnu, vypadá tak, že se dopoledne kolem jedenácté hodiny parkoviště zaplní a další přijíždějící návštěvníci svými auty začnou obsazovat všechny volné plochy v obci a v blízkém okolí. Vede to k naprostému zmatku a k nebezpečným dopravním situacím, kdy se v zahuštěném prostoru proplétají přijíždějící a odjíždějící vozidla a mezi nimi balancují chodci, psi, cyklisté a cestu si obtížně hledá linkový autobus (převážně prázdný). Za soumraku se parkoviště vyprázdní a večer obec zase působí mrtvým dojmem.  V noci se parkovací automaty stávají předmětem zájmu různých lapků. Zatím se jim nepodařilo odcizit hotovost, ale parkovací automaty po jejich pokusech o vypáčení trezoru zpravidla vyžadují servisní zásah. Ten nás například v květnu tohoto roku stálo 11 tis. Kč.

Přehledu o dění na parkovištích by velice napomohl dohledový systém se záznamem. Na podzim jsme v obci otevřeli infocentrum, které by mohlo jako jednu ze svých činností dohlížet na parkovací plochy, usměrňovat neukázněné řidiče a dohlížet na jejich platební morálku. Ideální by byl kamerový systém s tím, že v případě nějaké konfliktní situace se pracovník vydá na místo (parkovací plochy jsou do 200 m od infocentra). Tak by efektivně podchytili neukázněné jedince a zamezili parkování na místech, kde hrozí zablokování dopravy nebo nehoda. Řešením by také mohl být informační sytém, který přijíždějící vozidla včas upozorní na zaplnění parkoviště a umožní jim na bezpečném místě odbočit nebo otočit a zamířit jinam.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE