Toruń – Ulica Łazienna 13

Województwo / Gmina

województwo kujawsko-pomorskie / Toruń

Problematyczne miejsce

Ulica Łazienna 13

Kategoria

Środowisko: hałas

Opis Miejsca

W kamienicy przy ulicy Łaziennej 13 są zlokalizowane dwa lokale, które emitują uciążliwy hałas do środowiska.
Jeden z lokali ma umieszczone nagłośnienie na fasadzie budynku, z którego jest puszczana głośna muzyka. Pomimo próśb mieszkańców z okolicznych kamienic o zdjęcie nagłośnienia lokal nadal emituje muzykę. Rozmowa z właścicielem lokalu nie odniosła porządnego rezultatu.

Art. 156. – [Zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających] – Prawo ochrony środowiska.
1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE