Tchořovice: Areál bývalého záložního letiště

Województwo / Gmina

? / Tchořovice

Problematyczne miejsce

Areál bývalého záložního letiště

Kategoria

Veřejné hřiště/sportoviště

Opis Miejsca

Lokalita se nachází v těsné blízkosti obce Tchořovice. Jedná se o areál bývalého záložního letiště, který je v současnosti v majetku dvou obcí – Tchořovice a Kadov. Areál je využíván k pořádání různých akcí nebo ke sportovním aktivitám. Na základě jednání Policie ČR a odboru dopravy byl celý areál označen dopravním značením zakazujícím vjezd motorových vozidel do areálu. Kromě toho obě obce označily plochu informačními tabulemi o zákazu vjezdu, byly instalovány i mechanické zábrany. Přesto dochází k soustavnému porušování zákazu vjezdu a do areálu vjíždí velké množství motorových vozidel. Je zde ničeno dopravní značení, odstraňovány mechanické zábrany, odhazovány odpadky, ničen majetek obce. Auta či motorky zde jezdí vysokou rychlostí, driftují, smykují, v některých dnech jsou to desítky motorových vozidel denně. Hluk smykujících a driftujících vozidel obtěžuje občany nejenom přilehlé obce Tchořovice, ale i dalších obcí v širokém okolí. Hlukem je rovněž plašena zvěř a ptáci, kteří se zde vyskytují. V neposlední řadě, vzhledem k tomu, že areál je využíván k různým sportovním aktivitám, jsou občané těmito motorovými vozidly přímo ohrožováni.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
V naší obci žije cca 240 obyvatel, ale hluk obtěžuje i obyvatele okolních obcí.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané chtějí problém řešit, podávají stížnosti . Na základě toho byla postupně přijímána opatření k zamezení vjezdu motorových vozidel, v některých případech je přivolána k vyřešení problému Policie ČR. Problém je diskutován na každé veřejné obecní schůzi.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Posudek neexistuje. Vzhledem k pravidelné kontrole této plochy máme vlastní informace o porušování dopravního značení – dokumentaci nevedeme.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE