Stanoviště tříděného odpadu, Kopidlno

Województwo / Gmina

? / Kopidlno

Problematyczne miejsce

stanoviště tříděného odpadu

Kategoria

Nechráněná památka či veřejný prostor

Opis Miejsca

V našem městě Kopidlně a přilehlých obcích máme místa s kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery jsou převážně po víkendech zavezeny všemi možnými odpady, i těmi, která do daných kontejnerů nepatří. Z tohoto důvodu dochází k zaplnění kontejnerů nesprávnými odpady, a občané následně odkládají odpady i mimo kontejnery. Opět nejen ty odpady, které by bylo možné do kontejnerů vhodit. Úklid těchto prostor následně provádí zaměstnanci města a likvidaci těchto odpadů hradí město ze svého rozpočtu. Proto bychom chtěli tato místa mít pod dohledem kamer. Naší snahou je docílit snížení vynaložených prostředků města na likvidaci neoprávněně odhozených odpadů.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE