Sedlčany: Vlakové nádraží

Województwo / Gmina

? / Sedlčany

Problematyczne miejsce

Vlakové nádraží

Kategoria

Nechráněná památka či veřejný prostor

Opis Miejsca

Vlakové nádraží leží na severovýchodním okraji města Sedlčany, a proto se stává atraktivním místem pro nevhodně se chovající skupiny osob a pro osoby hledané Policií ČR. Odvrácená strana od pozemní komunikace výpravní budovy vytváří skrytý prostor, kde dochází k narušování veřejného pořádku, znečišťování veřejného prostranství a chůzi po kolejích. Osoby se zde dopouštějí poškozování cizího majetku a svým chováním mohou ohrožovat sebe, své okolí a své zdraví. Výpravní budova nádraží je v konečné fázi rozsáhlé rekonstrukce včetně úpravy terénu v okolí. Revitalizaci této části města shledáváme jako další důvod ke zvýšení dohledu, kterým předejdeme rizikovému chování některých osob.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Občanů města (počet obyvatel města Sedlčany cca 7 tis.) a osob z okolních vesnic, kteří využívají vlakovou dopravu. Turistů přijíždějících do města.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Ano, komunikujeme pomocí dotazníkového šetření a obecního zpravodaje.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE