Rovná: Stanoviště odpadu s přilehlým parkovištěm

Województwo / Gmina

? / Rovná

Problematyczne miejsce

Stanoviště odpadu s přilehlým parkovištěm

Kategoria

Stanoviště odpadu

Opis Miejsca

Podnětem k podání příhlášky byla nedávná krádež kontejneru na směsný odpad. Kamerový dohled by dále pomohl řešit problematické situace, kdy občané zneužívají přistavené kontejnery k ukládání jiného než určeného odpadu. Zároveň by kamerový dohled vyřešil dlouhodobý problém při likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který obec dvakrát do roka zajišťuje přistavením velkoobjemových kontejnerů na přilehlé obecní parkoviště. Tato služba je určena občanům obce, ale pravidelně bývá zneužívána podnikatelskými subjekty, které by si měly likvidaci nebezpečného odpadu řešit vlastními silami. Vhodnou instalací dohledové kamery bychom byli schopni monitorovat i obecní víceúčelový objekt. V neposlední řadě očekáváme i preventivní účinek instalované kamery, která by pomohla při správném využívání odpadového místa.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
220 obyvatel

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Ano, o problému obvykle komunikujeme ústně.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE