Racibórz – Lewobrzeżne Bulwary Nadodrzańskie

Województwo / Gmina

województwo śląskie / Racibórz

Problematyczne miejsce

Lewobrzeżne Bulwary Nadodrzańskie

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Lewobrzeżne Bulwary Nadodrzańskie zlokalizowane są w centrum Miasta Racibórz. Celem zgłoszenia ich do konkursu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu w tej reprezentacyjnej części miasta. W bliskim sąsiedztwie lewobrzeżnych Bulwarów zlokalizowanych na terenie starego miasta, jest wiele atrakcyjnych miejsc wartych zobaczenia w naszym mieście m. in. przystań kajakowa, pomnik Matki Polki, Rynek, Browar Zamkowy czy Zamek Piastowski z parkiem zamkowym w Raciborzu.

W latach 2019-2021 przeprowadzono kompleksową rewitalizację tego terenu. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł, z czego 95% zostało dofinansowane ze środków EFRR RPO WSL 2014-2020.

W ramach projektu zamontowano oświetlenie terenu, zamontowano bezpieczne podłoże, wykonano schody terenowe łączące dolny i górny ciąg pieszo-rowerowy (pełniące funkcję widowni dla istniejącej przystani na brzegu prawym), wymieniono schody w miejscu istniejących schodów zejściowych z terenu Placu Mostowego, wykonano ścieżkę rowerową po koronie wału i ciągu pieszo-rowerowego oraz zamontowano infrastrukturę uzupełniającą (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, grille).

Mieszkańcy Raciborza, jak i osoby odwiedzające nasze miasto, zyskali nowe miejsce do spotkań, rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest to także doskonałe miejsce do organizowania wydarzeń kulturalno-imprezowych.

Teren lewobrzeżnych Bulwarów niestety jest również miejscem, gdzie występują liczne negatywne zjawiska społeczno – chuligańskie. Z uwagi na brak monitoringu terenu służby dbające o bezpieczeństwo mają utrudnioną ścieżkę egzekwowania zadośćuczynienia po aktach wandalizmu.

Jak wynika z opinii Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w ostatnim miesiącu podejmowanych było 9 interwencji, w trakcie których wylegitymowano 12 osób i nałożono 11 mandatów karnych oraz skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Raciborzu m. in. za spożywanie alkoholu, zakłócanie spoczynku nocnego, nieobyczajny wybryk czy też zaśmiecanie miejsca publicznego.

Racibórz i mieszkańcy borykają się z problemem chuligaństwa i dewastacji zainstalowanego tam mienia i wyposażenia. Problem nasilił się po otwarciu klubu muzycznego zlokalizowanego w sąsiedztwie lewobrzeżnych Bulwarów Nadodrzańskich, gdzie gromadzi się młodzież i dokonuje zniszczeń mienia. Przewiduje się ze wraz z poprawą aury problemy będą się nasilały.

Ze względu na obecny brak monitoringu na terenie Bulwarów Nadodrzańskich stwierdzono wielokrotnie:

  1. Systematycznie dewastowane elementy wyposażenia terenu: ławki, kosze na odpadki, siedziska z kompozytu stanowiące wyposażenie betonowych trybun.
  2. Zaśmiecanie terenu szkłem z rozbitych opakowań szklanych, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla rowerzystów, osób spacerujących i korzystających z terenu.
  3. Chuligańskie zachowania i bójki, które powodują zagrożenia dla zdrowia i życia osób uczestniczących oraz postronnych.
  4. Korzystanie z terenu w sposób nieuprawniony, poprzez wjazd na teren bulwarów samochodami osobowymi lub jednośladami z silnikiem (motocykle, motorowery),
  5. Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Z uwagi na powyższe lewostronne Bulwary Nadodrzańskie zostały zaznaczone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa administrowanej przez Komendanta Głównego Policji.

Na polecenie Prezydenta Miasta prowadzone są w godzinach nocnych prewencyjne wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej celem ujawniania sprawców czynów zabronionych. Z uwagi na lokalizację przedmiotowych Bulwarów niezbędne jest objęcie ich nadzorem monitoringu wizyjnego, który będzie podłączony do funkcjonującego już w naszym mieście systemu monitoringu wizyjnego. Ponadto monitoring wizyjny ww. terenu będzie dodatkowym atutem podczas zabezpieczania imprez sportowo-kulturalnych, które odbywają się na przestrzeni roku.

Miasto Racibórz posiada wybudowany w roku 2010 system monitoringu miejskiego, który cały czas jest rozbudowywany i modernizowany, w zależności od potrzeb, jak i od środków finansowych. Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Powyższy system monitoringu przyczynił się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz jest istotnym narzędziem prewencji i pracy dochodzeniowej Policji i Straży Miejskiej.

Objęcie monitoringiem miejskim teren lewobrzeżnych Bulwarów znacząco ułatwiłoby identyfikację sprawców dewastacji mienia, zaśmiecania miejsca publicznego czy też innych wybryków chuligańskich, co znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Warto zaznaczyć, że podobne rozwiązanie zastosowano w zrewitalizowanym Ogródku Jordanowskim w Raciborzu, co skutecznie pozwoliło wyeliminować ilość występujących tam negatywnych zjawisk.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE