Pržno: Stanoviště odpadu

Województwo / Gmina

? / Pržno

Problematyczne miejsce

Stanoviště odpadu

Kategoria

Stanoviště odpadu

Opis Miejsca

Jedná se o sběrné místo tříděných odpadů, které je hodně frekventované a dochází tam velice často odkládání nejrůznějších odpadů, a tím k porušování obecní vyhlášky. Obec zde v minulosti instalovala fotopast. Situace se mírně zlepšila, ale stále to má k dokonalosti daleko. Podařilo se nám i narušitele dopadnout a popohnat k nápravě. Nedaleko místa již kameru máme, ale není v našich možnostech pokrýt každou část obce.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Daný prostor je přístupovým bodem pro stovky obyvatel a také pro návštěvníky místního sociálního zařízení. Jedná se o cca 300-400 obyvatel, návštěvníků a zaměstnanců denně.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Ano, obyvatelé projevují zájem. Komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí, případně tisku či občasných dotazníkových šetření.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Posudek nemáme, vycházíme z vlastních zkušeností.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE