Proseč pod Ještědem: Komunikace před obecním úřadem

Województwo / Gmina

? / Proseč pod Ještědem

Problematyczne miejsce

Část komunikace III/2789

Kategoria

Místo s rizikovou dopravou

Opis Miejsca

Doslova „slepým místem“ v naší obci je veřejné prostranství přímo před budovou obecního úřadu. Obecní úřad se nachází v bezprostřední blízkosti komunikace III/2789. Budova zasahuje až ke krajnici, což zásadně omezuje bezpečný výjezd z prostranství před úřadem. Zároveň je naproti budově úřadu výjezd ze soukromého pozemku a také z místní komunikace. Vše na 30 metrech délky komunikace. Bezpečnějšímu výjezdu z místní komunikace napomáhá nově instalované dopravní zrcadlo. Vzhledem k okolní zástavbě a nutné minimální šíři komunikace III. třídy nelze v tomto úseku realizovat výstavbu chodníku pro vyšší bezpečnost chodců.

Instalovaný kamerový systém určitě umožní dohled nad dopravní situací na hlavní i vedlejší komunikaci, dohled na bezpečnost chodců a na veřejné prostranství určené pro parkování návštěvníků obecního úřadu. Získaná data ohledně frekvence provozu na krajské komunikaci, která vede celou obcí, můžou být podkladem k přípravě návrhů na možné varianty dopravních opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti. Souřadnice pro umístění kamerového systému jsou: 50.6937367N, 15.0107947E.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Nepřehledný úsek komunikace se dotýká většiny místních obyvatelů, každého, kdo obcí projíždí, návštěvníků obecního úřadu.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Velmi časté téma při debatách se starostou a na zasedáních zastupitelstva.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE