Přeštice: Stanoviště tříděného odpadu

Województwo / Gmina

? / Přeštice

Problematyczne miejsce

Stanoviště odpadu v ulici K Cihelně

Kategoria

Stanoviště odpadu

Opis Miejsca

V obci Přeštice opakovaně dochází k zakládání skládek nebo odkládání odpadu mimo vyhrazená místa u kontejnerů na tříděný odpad. Jelikož nemá MP nepřetržitý provoz a PČR má velký obvod, nelze se tohoto nešvaru zbavit jiným způsobem než zastřežením kamerovým systémem. Obec má v plánu po provedené kontrole tohoto místa strážníky denně zpětně vyhodnotit kamerový záznam. V případě zjištění RZ vozidla či zaznamenání osoby, která porušila pravidla pro nakládání s odpadem, chce obec provést jejich vypátrání (i pomocí Policie ČR) a následné potrestání. Kontejnery jsou sice umístěny u bytových domů, ale není na ně z domů vidět skrz stromy. Stanoviště odpadu je navíc umístěno ve slepé uličce, která je zakončena garážemi. Není zde tedy velký pohyb osob. Kamerový dohled na tomto místě zatím není, neboť v místě dosud nevede metropolitní síť, na kterou by bylo možné kameru napojit. Od instalace stacionární kamery se stálým dohledem uvedeného stanoviště odpadu si slibujeme možnost okamžité reakce strážníků městské nebo státní policie.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Situace se dotýká cca 250 občanů města, kteří po nájezdech cizích osob nemají kam uložit tříděný odpad, při ukládání odpadu do kontejnerů musí odhozený domovní odpad od osob zakládající skládky minimálně přešlapovat. Může docházet k možnému zranění místních občanů.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané zájem projevují osobně, telefonicky, e-mailem, neboť v jejich blízkosti vedle kontejnerů vzniká skládka.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Počet výjezdů do této lokality hlídkou MP a APK na oznámení od občanů je za rok 2020 celkem 19. Počet provedených kontrol MP a APK přibližně 21krát za měsíc.

 

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE