Ostrov: Bývalá herna v ulici Májová

Województwo / Gmina

? / Ostrov

Problematyczne miejsce

Ulice Májová

Kategoria

Problematická ulice

Opis Miejsca

Májová ulice v prostoru bývalé herny č. p. 1207 se stala místem, kde se historicky setkávají problémoví občané. Ti v tomto místě narušují veřejný pořádek a svým projevem zhoršují prostředí pro bydlení. Objekt je v těsné blízkosti ubytovny, vietnamské večerky a v neposlední řadě je v blízkosti dům pro nízkopříjmové obyvatele. Tyto všechny skutečnosti přispívají k tomu, že se před bývalou hernou, z které je v současné době levný bufet, scházejí občané převážně z těchto domů. MP Ostrov zde má již dva kamerové body, které však situaci na místě neřeší úplně. I přítomnost hlídek MP a PČR působí preventivně jen po dobu jejich přítomnosti. Z tohoto důvodu bychom rádi získali v této soutěži sofistikované zařízení, které by cíleně řešilo problematiku této lokality a zvýšilo pocit bezpečí občanů.

Současné zlepšení situace, které je jistě dáno především vládním opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19, nesmí vést k domnění, že se problém vyřešil a není třeba se této lokalitě věnovat. Naopak štěstí přeje připraveným. Již teď je důležité hledat možnosti komplexního řešení situace tak, jak si občané našeho města přejí a jak také odpovídali v anketě průzkumu pocitu bezpečí. Tu si nechala zpracovat MP Ostrov.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Dle odhadu se toto dotýká přímo okolních domů, což je cca 150 obyvatel. Pokud vezmeme v potaz, že i obyvatelé z domů kolem ubytoven a dětského hřiště dávají podněty na MP Ostrov, je toto číslo jistě mnohem vyšší.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Občané z těchto lokalit pravidelně oznamují na linku MP Ostrov, že je zde porušován veřejný pořádek. V roce 2020 jsme přijali 93 oznámení z této lokality, přestože byla většinu roku mimořádná opatření. Dále se v roce 2019 vyjádřili občané v průzkumu pocitu bezpečí, kde jednoznačně označili tuto lokalitu jako problémovou.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Průzkum pocitu bezpečí. Statistiky MP Ostrov dané lokality.

 

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE