Orlová: Okolí Rydultowské ulice

Województwo / Gmina

? / Orlová

Problematyczne miejsce

ulice Rydultowská

Kategoria

Bezpečnost: Problematická ulice

Opis Miejsca

Slepým místem v městě Orlová je oblast bytových domů v okolí ulice Rydultowské v Orlové-Lutyni. Umístění kamer u bytových domů na ulici Rydultowské čp. 1370 a 1390 může plnit významně motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni, a přispívat tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů v dané lokalitě.

Jsou zde slepá místa, kde není doposud umístěn kamerový systém a dochází zde k opakovanému narušování veřejného pořádku. V lokalitě se nachází několik komerčních objektů a schází se zde větší množství sociálně nepřizpůsobivých osob. Následně dochází k porušování veřejného pořádku. Umístěním kamer na strategickém místě bude zajištěná kontrola rozsáhlých parkovacích ploch a garáží, které se v této lokalitě nachází. Realizace tohoto projektu přispěje k větší ochraně osob a majetku.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Jedná se hustě zastavěnou oblast panelových domů v centru města Orlová-Lutyně. Problematika v lokalitě se dotýká velkého počtu osob, jelikož se zde nachází několik parkovacích ploch, na kterých parkují desítky osobních vozidel.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Městská policie eviduje početná přijatá oznámení o narušování veřejného pořádku v dané lokalitě.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Informace jsou čerpány ze statistik vedené Městskou policii Orlová.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE