Olsztyn – ul. Towarowa

Województwo / Gmina

województwo warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Problematyczne miejsce

ul. Towarowa

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Zgłoszony obszar przy ul. Towarowej to miejsce, gdzie znajduje się kompleks budynków komunalnych przeznaczonych i użytkowanych głównie jako mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe. W okolicy powstaje również nowa noclegownia dla osób pozostających w kryzysie bezdomności, która po modernizacji pomieści ok. 100 osób. Teren znajduje się na osiedlu Kętrzyńskiego w przemysłowej części miasta – na jego obrzeżach, co powoduje izolację osiedla od reszty miasta. Jest to również obszar, który wyróżnia się niekorzystnie na tle innych części miasta – liczba przestępstw jest wyższa niż w innych dzielnicach miasta. Dewastacja i zaśmiecanie terenu, spożywany alkohol na terenie podwórka, klatek schodowych i terenów przyległych to główny problem z jakim boryka się administrator terenu. Ponadto na terenach przyległych do osiedla znajdują się nielegalne wysypiska odpadów (notorycznie podrzucane są gabaryty, opony czy szkło).
Działania zmierzające do zachowania porządku publicznego, czystości i bezpieczeństwa są bardzo utrudnione z uwagi na położenie nieruchomości oraz bierne zachowania części mieszkańców budynków socjalnych. Z uwagi na to, że teren położony jest na uboczu, poza zwartą zabudową miejską, w otoczeniu firm i terenów niezabudowanych dla poprawy bezpieczeństwa ludzi oraz zapobieganiu dewastacji mienia i zaśmiecaniu, bardzo przydatny byłby system monitoringu, połączony z systemem miejskim. System monitoringu pomógłby Policji i Straży Miejskiej w monitorowaniu tego terenu i zapobieganiu przestępstwom, niszczeniu i zanieczyszczaniu terenu nieruchomości oraz terenów bezpośrednio przylegających do kompleksu budynków mieszkalnych i noclegowni. Podniesienie bezpieczeństwa tego terenu i zapobieżenie dewastacji jest bardzo ważne również z uwagi na to, że Gmina realizując zadania własne w zakresie zapewnienia najuboższym mieszkańcom lokali socjalnych, rozpoczęła tam budowę nowych budynków wielorodzinnych. System monitoringu pozwoliłby zapobiec patologicznym i groźnym zachowaniom części mieszkańców uzależnionych od alkoholu i innych substancji, stwarzając jednocześnie pomoc dla osób, które chcą wyjść z nałogów i bezdomności oraz poczucie bezpieczeństwa dla samotnych matek z dziećmi i osób starszych, zamieszkujących lokale socjalne. Monitoring w szczególności korzystnie wpłynąłby na bezpieczeństwo dzieci, które mieszkając w otoczeniu osób często łamiących podstawowe zasady życia społecznego, są narażone na niebezpieczeństwo przemocy ze strony tych ludzi.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE