Mielec – ul. Rzeczna

Województwo / Gmina

województwo podkarpackie / Mielec

Problematyczne miejsce

ul. Rzeczna

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Projekt zakłada demontaż przestarzałej kamery obrotowej na ulicy Rzecznej, która jest zamontowana na kładce dla pieszych nad rzeką Wisłoką w Mielcu. Aktualny system monitoringu jest sprzętem eksploatowanym od 8 lat. Jego stan techniczny jest niedostateczny. Wizja i jakość obrazu jest słaba. Generuje to znaczne problemy w identyfikacji i rozwiązywaniu negatywnych zdarzeń, które występują na terenie Bulwarów Gryfitów Mieleckich oraz kładki dla pieszych. Potrzeba wymiany sprzętu jest podyktowana dodatkowo prośbami Rady Osiedla Kościuszki, która w licznych pismach argumentowała potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w związku z natężeniem występowania negatywnych zjawisk na osiedlu.
Kładka dla pieszych nad rzeką Wisłoką w Mielcu, łącząca wieś Podleszany z ulicą Rzeczną, znajduje się przy Bulwarach Gryfitów Mieleckich, których ród uformował nazwisko Mieleckich, będących właścicielami tych ziem od początku XIV wieku. W sąsiedztwie kładki znajdują się wały przeciwpowodziowe, tereny rekreacyjne z placem zabaw dla dzieci i zewnętrzną siłownią, boisko wielofunkcyjne z którego korzystają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i mieszkańcy, restauracja oraz budynki sakralne.
Na co dzień występuje tu ryzyko zdarzeń zagrażających zdrowiu, utracie mienia osobistego, jak również czynów związanych z dewastacją oraz zanieczyszczeniem miejsc publicznych.
W latach 2021-2022 odnotowano blisko 200 interwencji Policji oraz zgłoszono poprzez aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – 10 zagrożeń. Miejsce to tak chętnie uczęszczane przez spacerowiczów, rowerzystów, jak również teren realizacji wydarzeń, czy imprez plenerowych z całą pewnością wymaga lepszego dozoru, a korzyści z zastosowania nowych rozwiązań, wymiana przestarzałego już sprzętu do monitorowania są bezsprzeczne. Ponadto, monitoring swoim zasięgiem obejmuje stan i poziom wody na rzece Wisłoce, zatem opisywana instalacja będzie stanowiła element zabezpieczenia antypowodziowego. Realizacja projektu w ramach konkursu „Bezpieczny zaułek” pozwoli wdrożyć inteligentne rozwiązania bezpieczeństwa dla Naszego miasta. Wpłynie również na wzrost bezpieczeństwa w monitorowanych obszarach, zmniejszenie niebezpiecznych zachowań oraz szybkie reagowanie służb na niebezpieczne zdarzenia.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE