Łódź – ul. Wólczańska 121/123

Województwo / Gmina

województwo łódzkie / Łódź

Problematyczne miejsce

ul. Wólczańska 121/123

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Rozwiązanie pozwalające na dozór wizyjny windy i możliwość włączenia kamer do Systemu Monitoringu Miasta (SMM).
1. Akty wandalizmu – niszczenie, zanieczyszczanie, „noclegownie” bezdomnych.
2. Wysokie koszty naprawy i długie okresy niesprawności wind.
3. Osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z wind i są przez to poszkodowane.
4. Oczekujemy rozwiązania pozwalającego na dozór wizyjny windy i możliwość włączenia kamer do Systemu Monitoringu Miasta, który jest zarządzany przez Straż Miejską
5. Zapewnienie łączności między kamerami a Centrum Oglądowym SMM. Łączność może być realizowana za pomocą sieci światłowodowej, kablowej lub bezprzewodowej. Ze względu na brak infrastruktury teleinformatycznej dopuszczamy rozwiązania transmisji radiowej np. LTE.
6. Zainstalowanie kamer wewnątrz i na zewnątrz windy, tak aby zapewnić widoczność całej przestrzeni i identyfikację osób korzystających z urządzenia.
7. Zastosowanie kamer specjalizowanych – rozwiązanie pozwalające na przesyłanie obrazu i zasilanie kamery z wykorzystaniem kabli zasilających istniejące urządzenia w windzie.
8. Kamery powinny być odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać obraz w dzień i w nocy.
Takie rozwiązanie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników windy, zapobiegania aktom wandalizmu i przestępczości, a także ułatwienia wyjaśniania ewentualnych, występujących tam, zdarzeń lub incydentów.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE