Konin – wiata wypoczynkowa

Województwo / Gmina

województwo wielkopolskie / Konin

Problematyczne miejsce

Wiata wypoczynkowa

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Zwiększonego poziomu ochrony i dozoru wymaga teren przy „Wiacie wypoczynkowej”- punkt widokowy oraz część spacerowa i rekreacyjna najczęściej uczęszczana i preferowana przez mieszkańców. Miejsce znajduje się we wschodniej części miasta, oddalone od Centrum, brak monitoringu miejskiego. Podwyższone zagrożenie dla mieszkańców, ich zdrowia, życia i mienia poprzez: dewastacje mienia, niszczenie istniejącej infrastruktury, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, spożywanie alkoholu, zażywanie środków narkotycznych, zakłócenia porządku publicznego, zaśmiecanie terenu, miejsce wskazane przez mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zdarzenia nasilają się w okresie weekendów i wakacji. Propozycja rozwiązania: system kamer monitoringu wizyjnego.

Wskazane miejsce z uwagi na położenie, atrakcyjność, a tym samym dużą koncentrację ludzi czy pojazdów, wymaga zwiększonego poziomu ochrony, sukcesywnie wpływają pisma z KMP Konin o częstsze kontrole podczas pełnienia służby patrolowej przez strażników miejskich, zgłoszone miejsce  zaznaczone jest przez mieszkańców w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (dane za okres styczeń- grudzień 2022 roku). Dobrze zaprojektowany, nowoczesny i sprawnie działający system monitoringu wizyjnego może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli, oddziaływać prewencyjnie, przeciwdziałać atakom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE