Konin – ul. Wodna 1/ ul. Wojska Polskiego 2

Województwo / Gmina

województwo wielkopolskie / Konin

Problematyczne miejsce

ul. Wodna 1/ ul. Wojska Polskiego 2

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Zwiększonego poziomu ochrony i dozoru wymaga wskazane miejsce w rejonie obejmującym: tereny w tylnej części budynku należącego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Batorego z przylegającymi obiektami sportowymi, w tym boisko Orlik, oraz część rekreacyjna Bulwarów Nadwarciańskich oraz przyległe dzikie tereny zielone nad brzegiem Warty. Istniejące kamery monitoringu miejskiego nie obejmują swoim zasięgiem powyższego terenu. We wskazanym miejscu występuje duża koncentracja ludzi i pojazdów. Podwyższone zagrożenie dla mieszkańców, ich zdrowia, życia i mienia poprzez: grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, spożywanie alkoholu, nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie terenu, zakłócenia spokoju i porządku publicznego, kradzieże, pobicia, dzikie kąpieliska, a także wykroczenia w ruchu drogowym, miejsce wskazane przez mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Propozycja rozwiązania: system kamer monitoringu wizyjnego.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE