Konin – ul. Janowska 1B

Województwo / Gmina

województwo wielkopolskie / Konin

Problematyczne miejsce

ul. Janowska 1B

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Zwiększonego poziomu ochrony i dozoru wymaga wskazane miejsce w rejonie obejmującym: pętlę autobusową Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie oraz budynki mieszkalne od nr 1B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miejsce oddalone od Centrum miasta. Składa się głównie z kilku wyszczególnionych wyżej bloków (typu PGR) oraz kilku domków jednorodzinnych. Jest to najbardziej na północ wysunięte osiedle Konina, brak monitoringu miejskiego. Podwyższone zagrożenie dla mieszkańców, ich zdrowia, życia i mienia poprzez: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzenie się młodzieży, zaśmiecanie miejsca publicznego, nieobyczajne wybryki, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, akty wandalizmu mienia publicznego.

Wskazane miejsce z uwagi na położenie, atrakcyjność, a tym samym dużą koncentrację ludzi czy pojazdów, wymaga zwiększonego poziomu ochrony, sukcesywnie wpływają pisma z KMP Konin o częstsze kontrole podczas pełnienia służby patrolowej przez strażników miejskich. Dobrze zaprojektowany, nowoczesny i sprawnie działający system monitoringu wizyjnego może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli, oddziaływać prewencyjnie, przeciwdziałać atakom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny.

Propozycja rozwiązania: system kamer monitoringu wizyjnego.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE