Konin – ul. Gosławicka 1

Województwo / Gmina

województwo wielkopolskie / Konin

Problematyczne miejsce

ul. Gosławicka 1, teren oddalony od Centrum

Kategoria

Bezpieczeństwo: niespokojne ulice

Opis Miejsca

Zwiększonego poziomu ochrony i dozoru wymaga rejon przyległych parkingów, punkt handlowy, budynki mieszkalne wielorodzinne. Miejsce oddalone na północ od Centrum miasta Konina około 7-10 km, brak monitoringu miejskiego. Podwyższone zagrożenie dla mieszkańców, ich zdrowia, życia i mienia poprzez: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego, nieobyczajne wybryki, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, uszkadzania mienia. Propozycja rozwiązania: system kamer monitoringu wizyjnego.

Wskazane miejsce z uwagi na położenie, atrakcyjność, a tym samym dużą koncentrację ludzi czy pojazdów, wymagają zwiększonego poziomu ochrony, sukcesywnie wpływają pisma z KMP Konin o częstsze kontrole podczas pełnienia służby patrolowej przez strażników miejskich. Dobrze zaprojektowany, nowoczesny i sprawnie działający system monitoringu wizyjnego może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli, oddziaływać prewencyjnie, przeciwdziałać atakom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE