Konin – Park 700-lecia

Województwo / Gmina

województwo wielkopolskie / Konin

Problematyczne miejsce

Park 700-lecia

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Zwiększonego poziomu ochrony i dozoru wymaga „Park 700-lecia” oraz teren przyległy w szczególności jego część spacerowa i rekreacyjna najczęściej uczęszczana i preferowana przez mieszkańców, plac zabaw oraz boisko „Orlik” i kort tenisowy. Miejsce oddalone od Centrum miasta, brak monitoringu miejskiego. Podwyższone zagrożenie dla mieszkańców, ich zdrowia, życia i mienia poprzez: spożywanie alkoholu, gromadzenie się i przebywanie osób bezdomnych, niszczenie istniejącej infrastruktury, dewastacje mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego, niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Miejsce bardzo chętnie uczęszczane i atrakcyjne dla mieszkańców. Propozycja rozwiązania: system kamer monitoringu wizyjnego.

Wskazane miejsce charakteryzuje się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub wysokim poziomem antyspołecznych zachowań. Coroczna analiza zagrożeń bezpieczeństwa na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prezydenta Miasta Konina na terenie miasta uwidacznia utrzymującą się na wysokim poziomie ilość zdarzeń powodujących dewastacje infrastruktury miejskiej (w roku 2021- 80, a w roku 2022- ponad 100 aktów wandalizmu). Wymienione analizy tworzone są na potrzeby planowania środków finansowych w budżecie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE