Kadov: Areál bývalého vojenského letiště

Województwo / Gmina

? / Kadov

Problematyczne miejsce

Areál bývalého vojenského letiště

Kategoria

Nechráněná památka či veřejný prostor

Opis Miejsca

Jedná se o část bývalého vojenského letiště Tchořovice (80 344 m2). Druhá část letiště je ve vlastnictví Obce Tchořovice. Obec Kadov tuto plochu eviduje jako veřejné prostranství se zvláštním užíváním. Toto je ošetřeno obecně závaznou vyhláškou obce a prostranství by měly využívat pouze ty osoby, které k tomu získají povolení od obce. Jedná se především o autoškoly, motoškoly, Integrovaný záchranný systém, Leteckou záchrannou službu, modeláře, paragliding, burzy, srazy veteránů, plocha také slouží jako DEPO v rámci Mistrovství ČR v automobilovém slalomu AMK PAČEJOV V AČR a INVELT Rally Pačejov atp.

I přes veškeré dopravní značení, upozornění, svodidla a závory dochází k zneužívání plochy a řádění zejména „driftařů” a „gumujících” motorkářů, kteří hlukem a neukázněností obtěžují široké okolí a svým činěním poškozují plochu, vytrhávají asfaltové spáry, ničí připravené značení auto a motoškol, znehodnocují či otáčejí dopravní značení a „kreativně” přetváří dodatkové tabule.

Dlouhodobě řešíme i neustálé likvidace černých skládek (sedaček aut, plechovek od olejů i nápojů, plastových nárazníků, poškozených pneumatik), které vznikají odstrojováním aut, výměnami olejů přímo na rozsáhlé ploše a právě driftováním a gumováním na místě. Vzhledem k tomu, že se plocha nachází v otevřené krajině a mimo intravilán obce, je velice těžké ji ohlídat. Často žádáme o pomoc a spolupráci Policii ČR. Zkusili jsme fotopast, ale na tak rozsáhlou plochu to nestačí. Jsme malá obec s omezenými financemi. Připravujeme žádost o dotaci na oplocení betonové plochy a hledáme možnosti elektrifikace prostranství a propojení oplocení s monitorovacím systémem s napojením na Policii ČR.

Popište ohrožení:
Dochází k ohrožení na zdraví a životech. Neukázněnci najíždí na plochu za účelem rychlé jízdy, kterou bezohledně ohrožují legální uživatele plochy. Dále k ohrožení majetku – gumováním a driftováním ničí plochu i vodorovné značení autoškol, ve snaze zneplatnit význam svislého dopravního značení toto otáčí či mění význam dodatkových tabulí. Ohrožení je i ekologického rázu. Plocha je v bezprostřední blízkosti přírodní památka Smyslovské louky a přírodní rezervace Hořejší rybník se zvláště chráněnými druhy flóry i fauny – nadměrným hlukem a neekologickým chováním při vypouštění olejů z aut a zakládáním skládek (na místě byla likvidována i skládka eternitu, prošlého drogistického zboží, monitorů, televizí, atp.).

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Problematika plochy se dotýká okolních obcí v rádiusu do 6 km s cca 8,5 tis. obyvatel, záleží na počasí, povětrnostních podmínkách a poloze obydlí, kam až se hluk donese.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Ano, občané i okolní obce se o řešení problému zajímají. Komunikace probíhá elektronicky, telefonicky a diskusí při veřejných jednáních zastupitelstva.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
O posudek bylo požádáno Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE