Jihlava: Ulice Palackého

Województwo / Gmina

? / Jihlava

Problematyczne miejsce

Ulice Palackého

Kategoria

Bezpečnost: Problematická ulice

Opis Miejsca

Na základě podnětů obyvatel, kteří žijí v centru Jihlavy, v části ulice Palackého ohraničené ulicemi Husova a Benešova, navrhujeme jako jedno ze slepých míst v Jihlavě tuto lokalitu. Jedná se o část ulice, která se nachází mezi kamerou umístěnou na křižovatce ulic Matky Boží a Palackého, která je vzdálena více než 150 m, a kamerou na křižovatce ulic Palackého a Jana Masaryka, která je vzdálena také více než 150 m. Z tohoto důvodu se jedná o lokalitu, která je stávajícím kamerovým systémem velmi špatně pokryta. Dochází zde ke sdružování osob, často posilněných alkoholem. Obyvatelé okolních domů tak trpí hlukem a nepořádkem. Řešením by byla pevná kamera se dvěma objektivy, která by lokalitu lépe monitorovala a toto slepé místo odstranila.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Situace se dotýká přibližně 3 000 občanů Jihlavym které ohrožuje na životech a majetku.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
S občany o problému komunikujeme osobně a prostřednictvím sociálních sítí.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE