Jihlava: Schodiště v ulici Erbenova

Województwo / Gmina

? / Jihlava

Problematyczne miejsce

Schodiště v ulici Erbenova

Kategoria

Bezpečnost: Problematická ulice

Opis Miejsca

Na základě podnětů obyvatel Jihlavy, kteří žijí v ulici Erbenova a jejím nejbližším okolí, navrhujeme jako jedno z potenciálních slepých míst v Jihlavě lokalitu schodiště z ulice Erbenova do vnitrobloku, mezi domy č.p. 48 a č.p. 54. V bezprostřední blízkosti schodiště se nachází večerka a samoobsluha s potravinami. Na schodišti se často zdržují osoby, které zde konzumují v přilehlých obchodech nakoupené alkoholické nápoje a obtěžují okolí. S konzumací alkoholu je spojeno také znečišťování prostranství nedopalky a močením. Lokalita je často kontrolována strážníky, ale jedná se o velmi komplikovaně řešitelnou situaci, navíc strážníci zde nemohou být nepřetržitě.

Výraznou pomocí by byla instalace otočné kamery, která by zajistila zlepšení dohledu nad latentní kriminalitou a umožnila provádění zákroků na základě okamžitého stavu. Vhodné umístění kamery by navíc přineslo možnost monitorování parkujících vozidel na ulici Erbenova a v oblasti vnitrobloku před restaurací Spartak. Vzhledem k tomu, že by kamera mohla zabírat i vstup do zmíněné restaurace, je nesporné, že by i zde plnila svůj preventivní účel. V neposlední řadě je nutno zmínit, že tato restaurace byla v minulosti opakovaně navštěvována fanoušky hostujících fotbalových klubů, kteří se zde dopouštěli výtržností a narušování veřejného pořádku. V bezprostřední blízkosti se také nachází mateřská školka.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Situace ohrožuje na zdraví a majetku přibližně 3 000 obyvatel.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
S občany o problému komunikujeme osobně a prostřednictvím sociálních sítí.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE