Hrádek: Dětské hřiště u MŠ

Województwo / Gmina

? / Hrádek

Problematyczne miejsce

Dětské hřiště u MŠ

Kategoria

Veřejné hřiště/sportoviště

Opis Miejsca

Jednou z lokalit v obci Hrádek, kde uvažujeme o umístění kamery, je prostor dětského hřiště v sousedství Mateřské školy Hrádek. I tento prostor vybrali obyvatelé našeho města, protože jej vnímají jako rizikový.

Kvůli častým návštěvám osob, kteří konzumují alkoholické nápoje zakoupené v obchodě, který sousedí s lokalitou zmíněného dětského hřiště, není lokalita považována za bezpečnou. Popíjení alkoholických nápojů je z hlediksa městské vyhlášky omezeno na prostor kolem obchodu, ale nezasahuje dětské hřiště. To je však kvůli možnosti posezení pro dané problematické osoby vyhledávaným místem ke konzumaci. Rozšíření vyhlášky „Zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech” i na prostor dětského hřiště by bylo sporné s ohledem na její dodržování a neřeší to aktivně problém. Na hlavní ulici (1. máje) máme sice kameru s možností pokrýt i prostor hřiště, ale daleko frekventovanějšíje její natočení na prostor kolem obchodu a na hlavní třídu.

Prostor dětského hřiště je tedy nejméně chráněnou lokalitou. Rodiče pak upozorňují na volně poházené obaly od cigaret, alkoholu a nezřídka i dalších nebezpečných odpadků, které jsou pro zvídavé děti přinejmenším zdravotním rizikem – ať už se jedná o riziko nákazy žloutenkou nebo dalšími přenosnými onemocněními. Od instalace stacionární kamery na prostor dětského hřiště si slibujeme možnost okamžité reakce strážníků MP nebo PČR.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE