Dětské hřiště, Dasnice

Województwo / Gmina

? / Dasnice

Problematyczne miejsce

Dětské hřiště

Kategoria

Nechráněná památka či veřejný prostor

Opis Miejsca

Jedná se o dětské hřiště nacházející se v centru obce Dasnice na pozemcích ve vlastnictví obce Dasnice (pozemky p. č. 1 a 2 k. ú. Dasnice). Jedná se o plochu 1271 m2. Dětské hřiště je hojně využíváno. Jelikož se naše obec nachází při páteřní cyklostezce Ohře, je hřiště často využíváno návštěvníky cyklostezky, dále je využíváno dětmi z místní osady Chlumek a dětmi z chatové osady Dasnice. V minulosti se obec opakovaně potýkala s poškozením herních prvků, oplocení hřiště a mobiliáře. Zvláště v letních měsících láká hřiště nepřizpůsobivé občany, kteří vysedávají na hřišti do pozdních hodin, popíjí alkohol a ničí zařízení hřiště (viz fotodokumentace). Obec zajišťuje údržbu hřiště a postupnou obnovu vysloužilých herních prvků a mobiliáře. Snažíme se zajistit financování z různých zdrojů (MMR, MPSV, krajské dotace, nadační příspěvky). Obec bohužel nedisponuje dostatkem finančních prostředků, aby mohla pořídit kamerové zabezpečení hřiště. V případě výhry by bylo obci umožněno monitorování dětského hřiště. Došlo by tak ke zvýšení bezpečnosti na hřišti a celkově ke zvýšení kvality života v obci.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE