Chełm – ul. Lwowska 18

Województwo / Gmina

województwo lubelskie / Chełm

Problematyczne miejsce

ul. Lwowska 18

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Zgłaszane miejsce zlokalizowane jest na deptaku przy ul. Lwowskiej w pobliżu zadaszonych stołów do handlu kwiatami, targowiska miejskiego oraz Dworca PKS. Podczas, gdy nie jest prowadzony handel kwiatami, stoły często wykorzystywane są przez młodzież jako miejsce spotkań i oczekiwania na autobus. W tym miejscu często odnotowywane są przypadki spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania i dewastacji. Osoby będące pod wpływem alkoholu odwiedzają pobliskie sklepy i zachowują się arogancko i nieprzyzwoicie. Sklepikarze mają poczucie zagrożenia. Od wielu lat w tym miejscu prowadzony jest również handel papierosami i alkoholem z przemytu. Istnieje duże prawdopodobieństwo rozprowadzania narkotyków. Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali problem spożywania alkoholu przez młodzież, w tym osoby nieletnie oraz ich wulgarne zachowanie. Doraźnie prowadzone kontrole przez umundurowane patrole Straży Miejskiej (SM), Policji i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) są mało skuteczne, ponieważ są widoczne z dużej odległości i sprawcy mają czas na ukrycie alkoholu, papierosów i narkotyków. Zorganizowane grupy zajmujące się handlem papierosami mają też rozstawione czujki, które ostrzegają przed zbliżającymi się patrolami.

Aby skutecznie i efektywnie eliminować zjawiska patologiczne niezbędne jest zamontowanie 2-ch kamer obrotowych w tym rejonie oraz monitora w siedzibie Straży Miejskiej w Chełmie wraz z podłączeniem do kamer (jedna z kamer obejmowałaby zadaszone stoły i Dworzec PKS oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, z kolei druga kamera skierowana byłaby na łącznik stanowiący targowisko miejskie i deptak z pobliskimi sklepami). Zapis z monitoringu pozwoli zarejestrować sprawcę przestępstwa lub wykroczenia, przez co stanie się twardym materiałem dowodowym. Już sam podgląd wskazanego miejsca będzie skutkować szybką reakcją odpowiednich sił i środków w postaci podjęcia interwencji schwytania sprawcy na gorącym uczynku. Takie kamery działać będą również prewencyjnie (jako działanie odstraszające), co pozwoli znacząco ograniczyć ilość występowania niepożądanych zdarzeń.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE