Białystok – skwer świętego Konstantyna Wielkiego, cesarza

Województwo / Gmina

województwo podlaskie / Białystok

Problematyczne miejsce

skwer świętego Konstantyna Wielkiego, cesarza

Kategoria

Bezpieczeństwo: przestrzeń publiczna

Opis Miejsca

Skwer świętego Konstantyna Wielkiego, cesarza w Białymstoku zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta u zbiegu ulic Lipowej oraz Liniarskiego. Z uwagi na swoją lokalizację oraz infrastrukturę jest miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców oraz turystów, którzy mogą zatrzymać się tam i odpocząć przechadzając się pomiędzy różnymi częściami śródmieścia. W części centralnej skweru znajduje się kaskadowa fontanna z oprawą świetlną, natomiast w jej pobliżu rozmieszczono liczne ławki oraz wydzielono przestrzeń na dekoracyjną roślinność. Popularność tego skweru wynika również z bliskości głównego placu miejskiego- Rynek Kościuszki, gdzie na przestrzeni roku organizowane są liczne imprezy masowe oraz wydarzenia kulturalne i sportowe. W okresie zimowym rejon centrum oraz opisywany skwer przyozdobiony jest licznymi dekoracjami i iluminacjami świątecznymi, które również przyciągają rzeszę odwiedzających, ale mogą być narażone na zniszczenie.

Obecność wielu pobliskich lokali gastronomicznych oraz klubów nocnych jak również brak kamer monitoringu, które swoim zasięgiem obejmowałyby to miejsce, zwiększa niebezpieczeństwo występowania zjawisk niepożądanych, głównie dewastacji mienia, spożywania alkoholu czy zanieczyszczania terenu.

Instalacja punktu kamerowego w tym miejscu oraz włączenie do istniejącej sieci kamer Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Białegostoku niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku, umożliwiając bieżący dozór, a w razie potrzeby niezwłoczne reagowanie na występujące zdarzenia Straży Miejskiej lub Policji. Objęcie tego miejsca monitoringiem zwiększy również poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na skwerze.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE