Areál základní školy, Bernartice

Województwo / Gmina

? / Bernartice

Problematyczne miejsce

areál základní školy

Kategoria

Nechráněná památka či veřejný prostor

Opis Miejsca

Obec Bernartice uvažuje o pořízení monitorovacího systému centra obce vzhledem k níže uvedeným lokalitám/důvodům. Bernartice se nachází na hranici s Polskem a monitoring komunikací v centru obce by přivítali i zástupci Police ČR a Celní správy. Důvodem jsou převozy zakázaných farmaceutik z Polska, zajištění bezpečnosti na frekventované komunikaci číslo 457 – přechodu pro chodce a zajištění bezpečnosti dětí nejen v okolí základní školy. Obec byla již několikrát postižena povodněmi a plánuje zřízení hlásné vodoměrné stanice, která by se mohla stát cílem vandalů stejně jako dále dále vyjmenované prostory návsi, parku, workoutového hřiště a vstupu na dětské hřiště (poničená zeleň, nepořádek u odpadkových košů). Kamerový systém by zabíral i budovy obecního úřadu, kulturního domu, základní školy. Centrum obce je „chráněno” obecně závaznou vyhláškou o zákazu požívaní alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě. Občané můžou upozornit policii, ale bez důkazního materiálu v podobě kamerového záznamu by to bylo neprokazatelné. Nejvhodnější umístění kamery by bylo na rohu budovy základní školy pod hranou střechy, jelikož obsáhne všechny výše popsané prostory.

Míst vyžadující monitorovací systém v obci Bernartice je hned několik:

  • areál základní školy a tělocvičny
  • budova obecního úřadu a hospodářských budov
  • vstup na dětské hřiště
  • areál workoutového hřiště
  • náves s parkem, fontánou, lavičkami
  • příjezdová komunikace k kontejnerům za obchodem COOP
  • komunikace číslo 457 – Javorník – Vidnava, přechod pro chodce
  • komunikace na hraniční přechod do Polska: Bernartice – Dziewietlice
  • plánované umístění zařízení vodoměrné stanice – hlásná stanice hladiny vody v potoce spojena s ČHMÚ
  • centrum obce – „chráněno” obecně závaznou vyhláškou – zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě – blízkost obchodů COOP, minimarket a hostinec „Na návsi”.

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE